FRI KONSTRUKSJON / FLYTSONELEK

Barn får tilgang til store mengder papp, sakser, tape og tusjer. Det er ingen regler, maler eller rammer for hva barna kan lage. Det er fokus på at barna konstruerer med minst mulig innblanding av voksne, og at de får jobbe i flytsonen. Passer for barn i alle aldre

Beskrivelse

Minstepris kr 5200,- Dette inkluderer en medarbeider fra Papperiet, tape og tusjer/fargestifter og sakser i inntil tre timers åpent arrangement. Pris utover dette koster kr 920,- pr time.Standardpriser Papp-arrangement:

Dersom Papperiet skal bringe papp til arrangementet kommer et tillegg etter avtale, og i forhold til mengde, lokasjon osv.

Dersom Papperiet skal rydde etter arrangementet kommer er tillegg på kr 920,-

Papperiet tar ikke ansvar for oppsyn eller pass av barn under åpne arrangement. Vi kan gjøre spesialavtaler på utvidet oppsyn/pass til egne priser.